1.Kontrola podatkowa – jej celem jest sprawdzenie czy rozliczają się Państwo w sosób prawidłowy z fiskusem. Kontrolę podatkową przeprowadzają urzędnicy urzędu skarbowego, w siedzibie Państwa firmy w godzinach w których Państwa firma jest otwarta. Ważne jest, iż nie mogą Państwo odmówić kontroli, nawet jeżeli jako właściciele nie moga Państwo osobiście uczestniczyć w przebiegu kontroli konieczne jest wyznaczenie Państwa zastępcy.
Urząd Skarbowy minimum 7 dni przed rozpoczęciem terminu kontroli skarbowej musi Państwa o tym fakcie poinformować. Urzędnik zanim rozpocznie kontrole musi się Państwu wylegitymować i przedstawić upoważnienie opisujące zakres i czas kontroli. W niektórych przypadkach kontrola może odbyć się tylko za okazaniem legitymacji służbowej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli skarbowej powinno zoastać Państwu dostarczone w ciągu 3 dni roboczych.
2.Przygotowanie się do kontroli podatkowej. Jeżeli otrzymają Państwo zawiadomienie o przewidywanej w Państwa firmie kontroli podatkowej, należy się do niej gruntownie i odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy przeanalizować i gruntownie sprawdzić wszystkie księgi finansowe i dokumenty firmy. Jest to ostatni moment na korektę złożonych przez Państwa deklaracji podatkowych jak również dokonanie płatności zaległego podatku. Należy również przygotować wszystkie umowy handlowe, dokumenty związane z zatrudnienim pracowników, umowy leasingu, najmu etc.
3.Prawa urzędnika, który przeprowadza kontrolę podatkową w Państwa firmie. Przeprowadzający kontrolę urzędnik skarbowy jest uprawniony do wstępu do wszystkich pomieszczeń Państwa firmy, ma prawo rządać przedstawienia wszystkich dokumentów finansowych firmy, innych dokumetów, umów oraz danych związadnych z Państwa działalnością gospodarczą. Ponad to urzędnik skarbowy ma równiez prawo do sporządzania kopii, notatek, wydruków czy zapisów kopii informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie elektrocznej. Urzędnik skarbowy ma równiez prawo pobrać próbki oferowanych przez Państwa produktów. W przebiegu kontroli urzędnik ponad to jest uprawniony do wylegitymowania, a następnie przesłuchania Państwa pracowników.
4. Zakończenie kontroli podatkowej. Termin zakończnenia kontroli podatkowej jest różny w zależności od wielkości firmy, dla mikroprzedsiebiorców czas ten wynosi 12 dni roboczych, dla małych firm 18 dni roboczych, dla średnich firm czas ten wynosi 24 dni robocze, natomiast dla pozostałych firm 48 dni roboczych. Każda kontrola podatkowa kończy się na dzień w którym otrzymają Państwo protokół z przeprowadzonej u Państwa w firmie kontroli podatkowej. Przy czym należy pamiętać, iż mają Państwo czas 14 dni od momentu otrzymania protokołu na wniesienie zastrzeżeń do protokołu, jeżeli nie są Państwo zgodni z treścią jaka została w nim zawarta. W sytuacji gdy są Państo zgodni z treścią protokołu składają Państwo deklarację korygującą.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Zostaw odpowiedź