Każdą firmę tworzą ludzie ich zasoby intelektualne, wiedza i doświadczenie, aby nasze przedsiębiorstwo działało sprawnie oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przynosząc nam zadowalający poziom zysków, powinniśmy zadbać o zatrudnienie odpowiednich ludzi na określone stanowiska. Ważne jest również właściwe i sprawne zarządzanie personelem oraz właściwe interakcje między szefem, a podlegającymi mu pracownikami. Pamiętajmy, iż pracownik o którego odpowiednio dbamy w firmie, czuje się doceniony i zmotywowany, będzie pracował bardziej wydajnie i intensywnie, przynosząc firmie pożądane korzyści.
Teraz przejdźmy do 5 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu firmą:
1. Zła Komunikacja – nieprawidłowa lub właściwie nieistniejąca komunikacja między szefem, a pracownikiem.
Priorytetem dobrze funkcjonującej firmy jest odpowiednia i skuteczna komunikacja. Niezmiernie ważnym elementem jest prawidłowy przebieg informacji między szefem, a poszczególnymi pracownikami. Każdy szef powinien zwracać uwagę na swoich pracowników słuchać ich potrzeb. Pracownicy wysłuchani, docenieni, zauważeni, których potrzeby będą zaspokojone w firmie, będą pracować bardziej wydajnie, rzetelnie i sumiennie.
2. Niewłaściwe motywowanie pracowników. Brak odpowiednio opracowanego systemu motywowania pracowników do działania i bardziej wydajnej pracy skutkuje spadkiem całkowitych zysków firmy.
Każdy pracownik ma swoje określone potrzeby, wśród najważniejszych możemy wskazać możliwość rozwoju, kształcenia się czy szacunek. Ważne jest stosowanie różnorodnych motywatorów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego pracownika (mogą to być kursy, premie uznaniowe za dobrą pracę, dodatkowe prywatne lecznictwo, karnety na siłownie etc.) dzięki nim każdy będzie pracował wydajniej i efektywniej.
3. Niewłaściwe określenie umiejętności jakie dany pracownik posiada.
Każda firma nastawiona jest na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zysku, tworzą ją ludzie którzy wspólnymi siłami po przez pracę osiągają ten zysk. Ważna jest praca zespołowa, zespół tworzą ludzie którzy posiadają określone umiejętności, wiedze i doświadczenie, niezmiernie ważne jest właściwe określenie tych cech przez pracodawcę i przypisanie odpowiednich pracowników o odpowiednich cechach do realizacji określonych zadań w firmie.
4. Brak przekazu obowiązków podwładnym przez szefa.
Często się zdarza iż szef myśli, że jeżeli on czegoś nie zrobi sam to nie będzie to dobrze wykonane. To błędne, aczkolwiek często spotykane myślenie wśród właścicieli firm, należy jednak pamiętać iż jest to podejście z góry skazane na porażkę, gdyż jedna osoba nie może być alfą i omegą jednocześnie. Odpowiednie wydelegowanie obowiązków na podwładnych pozwoli nam osiągnąć określone zadania zgodnie z przewidzianym terminem realizacji.
5. Bagatelizowanie pojawiających się problemów i konfliktów w przedsiębiorstwie.
Pracodawca lub oddelegowany przez niego menadżer, powinien bacznie przyglądać się wszystkim aspektom w firmie, jeżeli zauważy niepokojące symptomy rodzących się w firmie konfliktów powinien natychmiast zareagować. Przymykając oko na konflikty interpersonalne i nie rozwiązując ich od razu, doprowadzimy do sytuacji w której pojawiające się problemy zniszczą sprzyjającą efektywnej pracy miłą i przyjemną atmosferę. Co przełoży się na spadek wydajności ludzi, a co za tym idzie spadek zysków całej firmy.

Zostaw odpowiedź