Jeżeli nasza firma coraz prężniej rozwija się, a my posiadamy coraz więcej obowiązków, których nie jesteśmy mimo największych chęci samodzielnie zrealizować, to znak iż najwyższy czas zatrudnić kogoś do pomocy. I tu często pojawiają się schody, większość włąścicieli firm wychodzi z założenia, że nikt nie załatwi moich spraw lepiej niż ja sam. Jest to często bardzo błędne podejście, które nie prowadzi do niczego dobrego. Należy bowiem pamiętać, iż właściwie dobrani pracownicy na dane stanowiska mogą nasze obowiązki wykonać równie solidnie i efektywnie jak my sami. Rekrutując pracowników musimy uważać na pewne błędy jakie pracodawcy bardzo często popełniają w procesie rekrutacji. Poniżej prezentujemy listę najcześniej popełnianych błędów przy zatrudnianiu pracowników.
1.Niepoprawnie sporządzone ogłoszenie o pracę
Przed przystąpieniem do sporządzenia ogłoszenia o pracę musimy zastanowić się kogo tak naprawdę szukamy, ogłoszenie nie może być sformuowane bardzo ogólnie, powinno zawierać precyzyjnie wyszczególnione informacje dotyczące zakresu zadań przewidywanych do realizacji dla przyszłego pracownika oraz zakres naszych oczekiwać wobec pracownika. Ponadto w ogłoszeniu powinny być ujęte informację dotyczące tego co pracownik otzyma od naszej firmy, czyli np. możliwości rozwoju.
2.Poszukiwanie osoby, która będzie podobna do nas
Ludzie o podobnych cechach charakteru lubią robić podobne rzeczy, realizowac podobne zadania. Błędem jest poszukiwanie pracowników podobnych do nas, gdyż szukając nowego pracownika najczęściej oczekujemy od niego, iż będzie on wykonywał te czynności od których my stronimy i których wykonywanie nie sprawia nam satysfakcji. Zatrudniając osobę podobną cechami charakteru do nas sprawimy, iż ta osoba najprawdobodobniej również nie będzie zadowolona z zadań jakie wyznaczymy jej do realizacji w firmie, czego konsekwencją będzie brak efetywnej pracy tego pracownika. Realizując proces rekrutacji powinniśmy skupić sie na odpowiednich kompetencjach i cechach charakteru jakie nasz nowy pracownik powinien posiadać, aby wykonywał swoją pracę z chęcią, osiągając przy tym jak najlepsze rezultaty.
3.Brak dopasowania nowego pracownika do isteniejącego już zespołu
Jeżeli stworzyliśmy już zespół pracowników, musimy pamiętać o tym iż nowa osoba, która dołączy do naszego zespołu powinna do niego pasować zarówno pod kątem cech charakteru jak i posiadanych kompetencji. Nie możemy posiadać bowiem w naszym zespole wyłącznie osób posiadających cechy lidera, każdy zespół pracowników powinniśmy tworzyć w taki sposób, aby stanowili go ludzie o różnych cechach charakteru. Zespół musi sie uzupełniać i równoważyć powinny go tworzyć zarówno osoby o silnym, dominujacym charakterze jak i spokojne nie dążące do zajęcia pozycji lidera. Najbardziej efektywny zespół to zrównoważony zespół.
4.Nie skupianie się na rozwoju osoby, którą chcemy przyjąć do naszej firmy
Każda osoba szukająca pracy zazwyczaj posiada okreslone plany na przyszłość, chce sie w jakiś sposób rozwijać, realizować zawodowo i poszerzać swoje kompetencję. My jako pracodawca powinniśmy zwrócic na to szczególną uwagę przy zatrudnianiu pracownika na okreslone stanowisko w naszej firmie. Już na etapie rekrutacji powinniśmy spytać się osoby poszukującej pracy jakie są jej plany na przyszłość po to, aby sprawdzic czy ta osoba będzie w pełni dopasowana na dane stanowisko, będzie czuła się na nim dobrze i będzie mogła rozwijać swoje kompetencję i realizować zawodowe plany. Tylko wówczas osoba będzie pracowała na danym stanowisku w pełni efektywnie.
5.Nie przygotowanie się do spotkania w celu sprawdzenia kwalifikacji rekrutowanej osoby
Należy pamiętać, iż często się zdarza że w CV osoba rekrutowana może mieć zawarte informację, które często mijają się z prawdą. Do każdej rozmowy kwalifikacyjnej powinnismy się przygotować, opracowując plan weryfikacji zgodności CV rekrutowanej osoby ze stanem faktycznym. Dokładne przeanalizowanie informacji zawartych w CV i sprawdzenie kwalifikacji rekrutowanej osoby pozwoli nam dokonać odpowiedniego wyboru pracownika na dane stanowisko.

Zostaw odpowiedź